نمایندگی http://artesh-h.mihanblog.com 2019-10-23T02:00:28+01:00 text/html 2019-10-21T19:47:38+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی مقاله ای در باب دستور جلسه " D SAP" http://artesh-h.mihanblog.com/post/415 <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">همان‌طور که جناب مهندس دژاکام فرمودند انسان از دو بخش صور آشکار و صور پنهان تشکیل شده است.کالبد انسان یا صور آشکار از خاک آفریده شده است و صور پنهان آن از آتش خلق شده است.مهندس مکررا در فرمایشات خود عنوان می‌کنند که تمام بیماری‌های بشر از کمبود یکسری مواد است.</span> <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/maghalat/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%A8.jpg"></div> text/html 2019-10-17T19:05:37+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی کارگاه آموزشی کنگره60، ویژه همسفران http://artesh-h.mihanblog.com/post/414 <p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جلسه چهاردهم از دور بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر هانیه، نگهبانی همسفر زهرا و دبیری همسفر سوگل با دستور جلسه&nbsp;<strong>"سیستم ایکس"</strong>&nbsp;در روز سه شنبه 23 مهر ماه 1398 ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><img alt="" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah28/hanie%203.JPG" style="width: 549px; height: 366px;"></span></p> text/html 2019-10-14T13:22:48+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی کارگاه آموزشی کنگره60، ویژه همسفران http://artesh-h.mihanblog.com/post/413 <p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جلسه سیزدهم از دور بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر فهیمه، نگهبانی همسفر زهرا و دبیری همسفر سوگل با دستور جلسه "هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبان" در روز سه شنبه 16 مهر ماه 1398 ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><img alt="" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah28/fahime%203%20%5Bcopy%5D.jpg"></span></p> text/html 2019-10-07T13:07:07+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبان http://artesh-h.mihanblog.com/post/412 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>این هفته ی فرخنده خدمت ایجنت محترم نماینگی ارتش آقای نمکی و اسیستانت محترم خانم برادران و مرزبانان نمایندگی مبارک باد.</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/mosharekat%20maktoob/marzbannnnn.jpeg" alt=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>منبع: کنگره60، نمایندگی ارتش</b></font></div> text/html 2019-10-07T12:52:56+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی مشارکت مکتوب لژیون سوم در باب "وادی اول" http://artesh-h.mihanblog.com/post/411 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA">مشارکت مکتوب لژیون شماره سوم به کمک راهنمایی خانم حشمت بانو در باب وادی اول:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/mosharekat%20maktoob/omxk_3orm_roze-moalem-photokade-5.jpg" alt=""></p> text/html 2019-10-07T12:52:00+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی کارگاه آموزشی کنگره60، ویژه همسفران http://artesh-h.mihanblog.com/post/410 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به نام قدرت مطلق الله<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">جلسه دوازدهم از دور بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر آزیتا، نگهبانی همسفر زهرا و دبیری همسفر سوگل با دستور جلسه <b>"وادی اول و تاثیر آن روی من"</b> در روز سه شنبه 9 مهر ماه 1398 ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah28/DSC_0169%20%28Copy%29.jpg" alt=""></span></p> text/html 2019-10-04T12:40:54+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی کارگاه آموزشی کنگره60، ویژه همسفران http://artesh-h.mihanblog.com/post/408 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به نام قدرت مطلق الله<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">جلسه یازدهم از دور بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر محبوبه، نگهبانی همسفر نسرین و دبیری همسفر سوگل با دستور جلسه <b>" صورت مسئله اعتیاد</b>" در روز سه شنبه 2 مهر ماه 1398 ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah28/khadije%203%20%28Copy%29.jpeg" alt=""></span></p> text/html 2019-09-27T11:38:14+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی مقاله ای در باب دستور جلسه " صورت مسئله اعتیاد" http://artesh-h.mihanblog.com/post/407 <p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">علم پیچیده نیست، هر چیز کلیدی دارد؛&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">از هزاران سال پیش تا هم‌اکنون انسان همیشه در زندگی‌اش دچار معضلات و مشکلاتی بوده است و با روش‌های مختلف سعی در حل مسائلش داشته است؛ گاهی در کارزار زندگی پیروز بوده و گاهی هم مغموم و شکست‌خورده.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">آنچه که مهم است این است که انسان باید امیدوار باشد زیرا این امید است که به او انگیزه مبارزه و حل مشکلات را می‌دهد ولی در عوض انسان ناامید به حالت سکون درآمده و در بین ناملایمات و طوفان‌های زندگی به یک خواب مصنوعی فرو می‌رود و توان تشخیص و حل مسائلش را ندارد.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/maghale/%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%AB%20.jpg"></p> text/html 2019-09-21T07:42:36+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی کارگاه آموزشی کنگره60، ویژه همسفران http://artesh-h.mihanblog.com/post/406 <p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span dir="RTL">به نام قدرت مطلق الله</span></strong></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جلسه دهم از دور بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر آذر، نگهبانی همسفر نسرین و دبیری همسفر سوگل با دستور جلسه "<strong>&nbsp;وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من</strong>&nbsp;" در روز سه شنبه 26 شهریور ماه 1398 ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><img alt="" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah28/azar%203%20%28Copy%29.jpeg"></span></p> text/html 2019-09-12T06:59:25+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی گزارش تصویری؛ تقدیر از خدمتگزاران نمایندگی ارتش http://artesh-h.mihanblog.com/post/405 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">هفته گذشته 12 شهریور ماه 98 در نمایندگی ارتش از خدمتگزاران سایت با حضور اسیستانت محترم و اعضای نمایندگی تقدیر به عمل آمد.</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/SITE/koli%20site.JPG" alt=""></div> text/html 2019-09-05T09:19:57+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی کارگاه آموزشی خصوصی همسفران نمایندگی ارتش http://artesh-h.mihanblog.com/post/403 <p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, geneva, sans-serif"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جلسه نهم از دور بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر آیدا، نگهبانی همسفر نسرین و ببیری همسفر سوگل با دستور جلسه "&nbsp;<strong>چگونه از سایت کنگره60 استفاده می کنم، مقاله نویسی&nbsp;</strong>" در روز سه شنبه 12 شهریور ماه 1398 ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><img alt="" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah28/aida%203%20%28Copy%29.jpeg"></span></p> text/html 2019-09-04T09:50:57+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی اگر عاشق نباشی نمی توانی از عشق سخن بگویی؛ مقاله ای در باب وادی چهاردهم http://artesh-h.mihanblog.com/post/402 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 12px;">آنگاه که انسان کم خرد، به خواسته های اضداد، جامهٔ عمل می پوشاند، در واقع مسیر تکاملی خود را تغییر داده و صلح و آرامش خود و دیگران را مختل و از اعتدال و تعادل خارج و نسبت به همه کس، بی اعتماد و بدبین و محبت، معنای واقعی خود را از دست داده و حرکت از او گرفته می شود و چنان تخریبی در او بوجود می آید که ممکن است دست به هر فساد و جنایتی بزند.</span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/maghalat/mohebat33%28Copy%29.jpg"></div> text/html 2019-09-01T14:40:32+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی کارگاه آموزشی کنگره60، ویژه همسفران http://artesh-h.mihanblog.com/post/401 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>به نام نامی اولین عاشق که اوست</b><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">جلسه هشتم از دور بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر نادیا، نگهبانی همسفر نسرین و ببیری همسفر سوگل با دستور جلسه&nbsp;<b>"قضاوت و جهالت"</b>&nbsp;در روز سه شنبه 5 شهریور ماه 1398 ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah28/DSC_0039%20%28Copy%29.jpg" alt=""></p> text/html 2019-08-31T05:33:19+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی از نا امیدی تا لمس دستان خدا؛ مقاله ای در باب آرامش و امید در زندگی http://artesh-h.mihanblog.com/post/399 <p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">چگونه با آرامش و بدون نگرانی زندگی کنیم؟</span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">گاهی اوقـات بنا به دلایلی خداوند را در زندگی نادیده می گیریم، نگران میشویم و با استرس زنـدگی می کنیم، سعی میکنیم چیزهایی که نمیتوانیم تغییر دهیم را تغییر دهیم ، چرا سعی نمی کنید به سوی آرامش حرکت کنید؟ آرامش خود را به دست آوریـد.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/maghalat/78138177127432342291888435118981018245153.jpg"></p> text/html 2019-08-29T09:09:30+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی گزارش تصویری از مراسم پیمان مرزبانی؛ نمایندگی ارتش http://artesh-h.mihanblog.com/post/398 <p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); margin-right: 0.5in;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; margin-right: 0.5in; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">مراسم اهدای شال و پیمان بستن مرزبانان دوره پنجم نمایندگی، با حضور اسیستانت محترم و اعضای نمایندگی در روز سه شنبه 5 شهریور ماه 98 در نمایندگی ارتش برگزار گردید؛ در ادامه از مرزبانان دوره چهارم تقدیر به عمل آمد.</span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; margin-right: 0.5in; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><img alt="" src="https://up.c60.ir/repository/45690/peymane%20h/DSC_0043%20%28Copy%29.JPG"></span></p>