نمایندگی http://artesh-h.mihanblog.com 2020-02-19T12:00:40+01:00 text/html 2020-02-10T18:36:59+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی اگر دیر به ایستگاه برسید، اتوبوسی نخواهد ماند http://artesh-h.mihanblog.com/post/450 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: medium; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">اولین جلسه از دور بیست و نهم کارگاه‌های آموزشی همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر پروانه، نگهبانی همسفر شکوفه و دبیری همسفر حمیده با دستور جلسه <b>"شربت</b></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">OT</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>"</span></b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;"> در روز سه شنبه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">15 </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">بهمن ماه 1398 ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah%2029/parvaneh%203.jpeg" alt=""></span></span></p> text/html 2020-02-03T16:30:25+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی چهره ای مظلومانه در سایه صورت دیگر تریاک مخفی مانده بود. http://artesh-h.mihanblog.com/post/449 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">روزی منفورترین کلمه برایم تریاک بود اما با معجزه آموزش صحیح ،امروز توانستم چهره دیگر آن را بشناسم چهره ای مظلومانه در سایه صورت دیگر تریاک مخفی مانده بود. و هم اکنون برای من یک داروی شفابخش و مقدس است که روی زیبایش ،تنها اگر در دستان حکیمان جان و تن قرار گیرد رخ مینمایاند .دارویی که هم صعود دارد و هم سقوط ،هم مرگ است و هم زندگی هم درد است و هم درمان ،دارویی که هم اعتیاد آور است و هم اعتیاد را درمان میکند یک شمشیر دو لبه است.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah28/30005.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img src="http://s4.picofile.com/file/8101068376/edameh_matlab.gif" alt="Related image"></span></p> text/html 2020-02-03T15:58:27+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی شیرین ترین نتیجه نظیم، پیروزی است http://artesh-h.mihanblog.com/post/448 <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">چهاردهمین جلسه از دور بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر آرزو، نگهبانی همسفر عطیه و دبیری همسفر نادیا با دستور جلسه <b>"نظم، انضباط و احترام در کنگره60"</b> در روز سه شنبه 1 بهمن ماه 1398 ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.</span> <div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah28/DSC_0676%20%5Bcopy%5D.jpg" alt=""></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><img src="http://s4.picofile.com/file/8101068376/edameh_matlab.gif" alt="Related image"></span></div> text/html 2020-01-29T20:35:03+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی تکامل انسانها در جمع اتفاق می افتد. http://artesh-h.mihanblog.com/post/447 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">یکی از اساسی ترین دستور جلسات در کنگره 60 که با ساختار کنگره 60 عجین شده است نظم و انضباط و احترام است که کاملا مرتبط با هم و با تفکر در کنار هم قرار گرفته ،از لحاظ تاریخی اگر بخواهیم ریشه یابی کنیم به این مطالب خواهیم رسید که تکامل انسانها در جمع اتفاق می افتد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/0000/1437726898work.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img src="http://s4.picofile.com/file/8101068376/edameh_matlab.gif" alt="Related image"></span></p> text/html 2020-01-29T20:25:48+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی نظم، انضباط و احترام راهی برای آرامش http://artesh-h.mihanblog.com/post/446 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">به نام نامی عاشق که اوست<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">کمک راهنما همسفر علویه</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;با 8 سال تخریب وارد کنگره</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">۶۰</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">شدند، 16 ماه سفر کردند، به روش</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">DST</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">با شربت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;OT&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">و امروز 5 سال که آزاد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">رها هستند؛ همسفر آزیتا مصاحبه ای با ایشان ترتیب دادند شما را به خواندن این گزارش دعوت میکنم.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/0000/aa (1).jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://s4.picofile.com/file/8101068376/edameh_matlab.gif" alt="Related image" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"></p> text/html 2020-01-24T18:07:59+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی از قوه به فعل رسیدن http://artesh-h.mihanblog.com/post/445 <span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">سیزدهمین جلسه از دور بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر سهیلا، نگهبانی همسفر عطیه و دبیری همسفر نادیا با دستور جلسه&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">"وادی پنجم و تاثیر آن روی من"</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;در روز سه شنبه 1 بهمن ماه 1398 ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.</span> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah%2029/DSC_0646%20%5Bcopy%5D.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/8101068376/edameh_matlab.gif" alt="Related image"></div> text/html 2020-01-24T17:48:24+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی اگر باد بکاری،طوفان درو میکنی http://artesh-h.mihanblog.com/post/444 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;آماده سفرم&nbsp; بر پیچ وخمی هستم ،کوله بار را بسته ودر آن </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">۴</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">واد ی را جا داده ام ،راهنمای من در این سفر تفکر است .شاه کلیدی که همه قفل های بسته را باز اجازه ورود به دیگر واد ی ها می دهد،این راهنما نیز خود، نیازمند ابزاریست بنام حس که در صورت عدم این نیروی قدرتمند ،هیچ حرکتی صورت نمی گیرد .<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/1481613977_1.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img src="http://s4.picofile.com/file/8101068376/edameh_matlab.gif" alt="Related image"></span></p> text/html 2020-01-23T12:53:38+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی به نام امواج عشق، که اوست http://artesh-h.mihanblog.com/post/443 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><b>به نام امواج عشق،که اوست</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><b>چهاردهمین سال رهایی</b> ایجنت محترم نمایندگی ارتش و دیده بان کنگره60؛ <b>جناب آقای سعید نمکی</b> را به جناب مهندس و ایشان و خانواده ی محترمشان تبریک عرض می کنیم.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/000/000.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><img src="http://s4.picofile.com/file/8101068376/edameh_matlab.gif" alt="Related image"></span></p> text/html 2020-01-20T19:08:53+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی مشارکت مکتوب لژیون دوم در باب وادی پنجم http://artesh-h.mihanblog.com/post/442 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به نام نامی عاشق که اوست</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کمک راهنما همسفر هانیه در باب وادی دوم افزود:</font><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">بالاترین انرژی در هستی متعلق به امواج عشق، شکرگزاری و توبه است.</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/00/brainclock.jpg" alt=""></div> text/html 2020-01-19T08:00:22+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی جهان‌بینی تیغ دو لبه است http://artesh-h.mihanblog.com/post/441 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">هفتمین جلسه از دوره نوزدهم کارگاه‌های آموزشی جهان‌بینی کنگره 60؛ نمایندگی ارتش&nbsp; با استادی همسفر فیهمه و نگهبانی همسفر هانیه و دبیری همسفر پروانه با دستور جلسه <b>(هفته همسفر)</b> در روز شنبه 28 دی ماه 1398 ساعت 17 آغاز به کارکرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/jashn%20hamsafar%2098/fahime%203.jpg" alt=""><a id="irc_mil" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwiRypiL4YjnAhXS0aQKHQB8AwMQjRx6BAgBEAQ&amp;url=http%3A%2F%2Fal-o-llah.blogfa.com%2F&amp;psig=AOvVaw2jWoBUt9vN7dBnIPDEJeuO&amp;ust=1579286011884882" target="_blank" jsaction="mousedown:irc.rl;focus:irc.rl;irc.il;" data-ved="2ahUKEwiRypiL4YjnAhXS0aQKHQB8AwMQjRx6BAgBEAQ" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwiRypiL4YjnAhXS0aQKHQB8AwMQjRx6BAgBEAQ&amp;url=http%3A%2F%2Fal-o-llah.blogfa.com%2F&amp;psig=AOvVaw2jWoBUt9vN7dBnIPDEJeuO&amp;ust=1579286011884882" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; border: 0px currentcolor;"><img width="280" height="84" id="irc_mi" alt="Related image" src="http://s4.picofile.com/file/8101068376/edameh_matlab.gif" style="margin-top: 59px; margin-bottom: 59px;"></a></span></p> text/html 2020-01-16T19:01:33+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی کنگره60 مکانی برای پروراندن انسانیت http://artesh-h.mihanblog.com/post/440 <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">همسفر آزیتا مصاحبه ای با موضوع <b>(هفته همسفر) </b>ترتیب دادند با <b>کمک راهنما همسفر پروانه</b> که با تخریب شیشه وارد کنگره شدند و 10 ما سفر کردند به روش </span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">DST <span lang="FA" dir="RTL">و با داروی </span>OT<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> به راهنمایی خانم مرجان و مدت رهایی 6 سال.</span></span> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span lang="FA" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/mosahebe/DSC_0543%20%5Bcopy%5D%20%5Bcopy%5D.jpg" alt=""></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span lang="FA" dir="RTL"><a id="irc_mil" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwiRypiL4YjnAhXS0aQKHQB8AwMQjRx6BAgBEAQ&amp;url=http%3A%2F%2Fal-o-llah.blogfa.com%2F&amp;psig=AOvVaw2jWoBUt9vN7dBnIPDEJeuO&amp;ust=1579286011884882" target="_blank" jsaction="mousedown:irc.rl;focus:irc.rl;irc.il;" data-ved="2ahUKEwiRypiL4YjnAhXS0aQKHQB8AwMQjRx6BAgBEAQ" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwiRypiL4YjnAhXS0aQKHQB8AwMQjRx6BAgBEAQ&amp;url=http%3A%2F%2Fal-o-llah.blogfa.com%2F&amp;psig=AOvVaw2jWoBUt9vN7dBnIPDEJeuO&amp;ust=1579286011884882" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; border: 0px currentcolor;"><img width="280" height="84" id="irc_mi" alt="Related image" src="http://s4.picofile.com/file/8101068376/edameh_matlab.gif" style="margin-top: 59px; margin-bottom: 59px;"></a></span></span></div> text/html 2020-01-16T18:29:17+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی ظلم بسیار، ظلم و سختی را میطلبد. http://artesh-h.mihanblog.com/post/439 <div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></div><div style="text-align: right;"><b>همسفر فریبا(لژیون هشتم) برداشتی از سی دی طلب ظلم را ارائه دادند، نظر شما را به این گزارش جلب میکنم:</b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/vv.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwiRypiL4YjnAhXS0aQKHQB8AwMQjRx6BAgBEAQ&amp;url=http%3A%2F%2Fal-o-llah.blogfa.com%2F&amp;psig=AOvVaw2jWoBUt9vN7dBnIPDEJeuO&amp;ust=1579286011884882" target="_blank" jsaction="mousedown:irc.rl;focus:irc.rl;irc.il;" data-ved="2ahUKEwiRypiL4YjnAhXS0aQKHQB8AwMQjRx6BAgBEAQ" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwiRypiL4YjnAhXS0aQKHQB8AwMQjRx6BAgBEAQ&amp;url=http%3A%2F%2Fal-o-llah.blogfa.com%2F&amp;psig=AOvVaw2jWoBUt9vN7dBnIPDEJeuO&amp;ust=1579286011884882"><img width="280" height="84" id="irc_mi" style="margin-top: 59px; margin-bottom: 59px;" alt="Related image" src="http://s4.picofile.com/file/8101068376/edameh_matlab.gif"></a></div> text/html 2020-01-15T06:32:41+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی اعتیاد مانند عنکبوت عمل می کند. http://artesh-h.mihanblog.com/post/438 <p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دوازدهمین جلسه از دور بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر مینا، نگهبانی همسفر عطیه و دبیری همسفر نادیا با دستور جلسه "<strong>هفته هسفر"</strong>&nbsp;در روز سه شنبه 24 دی ماه 1398 ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.</span></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img alt="" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah%2029/mina%203.jpg"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/8101068376/edameh_matlab.gif" alt="Related image"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><p dir="RTL"><br></p></div> text/html 2020-01-14T07:20:42+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی اول به خویشتن خویش می اندیشم و بعد به مسافرم http://artesh-h.mihanblog.com/post/436 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b>به نام نامی عاشق که اوست</b></span></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>همسفر آزیتا در رابطه با هفته همسفر افزود: آن روز من در جایگاه همسفر به خود میبالم که خداوند به من فرصتی دوباره برای حیات داده که بیدار شوم از خوابی در بیداری و اول برای خود و مرحله بعد به مسافرم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/hamsaafr%202.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/45690/mohammadd/download%20%281%29.png"></div> text/html 2020-01-12T06:25:56+01:00 artesh-h.mihanblog.com ارتش نمایندگی هفته همسفر http://artesh-h.mihanblog.com/post/435 <div style="text-align: center;"><b><font size="2">&nbsp;به نام نامی عاشق که اوست</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45690/kargah%2029/WhatsApp%20Image%202020-01-10%20at%2022.02.38.jpeg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div>